Grimbergen LezingHansvanderPrijt 2

Lezing over eeuwenoude dierensymboliek

Woensdag 28 juni geeft Hans van der Prijt, op uitnodiging van Grimbergen Boeken Antiquariaat, bij ons in de winkel de presentatie ‘Over bevergeil en Christus als pelikaan’. Een presentatie met verrassende verhalen en prachtige afbeeldingen over de resten van de dierenkennis uit het begin van onze jaartelling in het hedendaags taalgebruik en over de iconografische betekenis van dieren in het christendom.

 

Je hoort onder meer waarom de ezel en de os niet in de kerststal mogen ontbreken, wat een bever met castreren te maken heeft en waarom er zo vaak een pelikaan in kerken te vinden is.

Hans van der Prijt is geen onbekende in de regio. Na zijn studie Nederlands werkte hij als docent aan de Bernardus-mavo in Hillegom waarna hij, eind jaren zeventig, docent werd aan een middelbare school in Dongen. Zijn ziel bleef echter in Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek. De welbespraakte, geboren Heemstedenaar, schreef en begeleidde literaire tochten door Heemstede en Bennebroek.

In 2012 was de voormalige Hillegomse docent vol trots in Hotel Flora aanwezig op de reünie van oud-leerlingen die in de journalistiek terecht waren gekomen en die zich verenigd hebben in het 1 april genootschap Rien van Nunen.

Zijn boek ‘Er was een plaats waar alles anders was’ werd ten doop gehouden door oud-Bernardusleerling John Schoorl en diens partner Anne-Gine Goemans. Interviews van hem met Boudewijn de Groot, Jan Siebelink, Erik van Muiswinkel, Peter Römer, Renate Dorrestein e.a. verschenen in ‘Die boekhandel is er altijd geweest.’

Sinds zijn pensionering werkt hij als redacteur voor Weekblad Oosterhout en interviewde hij o.a. schrijvers Jaap Robben, Dannis Kramers, en de dirigenten Ton Koopman en Anthony Hermus.

Datum: woensdag 28 juni 2017
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Duur: circa 1 uur
Kosten: gratis
Graag aanmelden via info@grimbergenboeken.nl.

Bewaren


Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Google plus
Print Email